Visitor | English Version of this pageVersiune pentru imprimare a paginii

 Publicații  | Curriculum Vitae   | Alte contribuții | Studenți | Alte informatii


Profesor Doctor Mirela Praisler

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae

Europass

 

 

 

 

Informații personale

 

 

Nume / Prenume

PRAISLER , MIRELA

 

Adresă(e)

Str.Traian nr. 34, bl.40 APT, ap. 31, 800008 Galati, Romania

 

Telefon(oane)

0040-236-413.602

Mobil:

0040-722-995.869

 

Fax(uri)

0040-236-461.353

 

E-mail(uri)

Mirela.Praisler@ugal.ro

 

 

 

 

Naționalitate(-tăți)

Romana

 

 

 

 

Data nașterii

12.08.1961

 

 

 

 

 

 

 

Locul de muncă

UniversitateaDunarea de Jos” din Galati

 

Experiența profesională

 

 

 

 

 

Perioada

19.10.2006- prezent

 

Funcția sau postul ocupat

Prorector , Cercetarea stiintifica si relatii internationale

Profesor conducator de doctorat, Catedra de Fizica, Facultatea de Stiinte

 

Activități și responsabilități principale

Activitati didactice, de cercetare stiintifica si management universitar

 

Activități și responsabilități deosebite

· Expert stiintific

        - 7th Framework Programme (FP7), European Community

        - Framework Programme for Research, Technological Development and Innovation (2009 - 2010),

   Republic of Cyprus

        - Departamentului ESF (European Science Foundation) din cadrul CNCSIS

        - Registrul National al Expertilor, Ministerul Educatiei si Cercetarii –CNCSIS, CEEX, CNMP

     -  AMCSIT (Agenția Managerială de Cercetare Stiințifică, Inovare și Transfer Tehnologic – POLITEHNICA)

     - ERASMUS Programme, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Community

     - LEONARDO da VINCI  Programme, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Community

     - ERASMUS MUNDUS programme, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Community:

     - JEAN MONET programme, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Community

     - COMENIUS programme, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Community

    -  GRUNDTVIG programme, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Community

 

 

· Cercetator si lider de grup de cercetare

Registrul european FP7

Agrifood-research

· Expert evaluator, ARACIS

· Editor  Analele Universitatii « Dunarea de Jos » din Galati, Fascicula II (Matematica, Fizica si Mec. Teoretica)

· Organizator si membru in Comitetul Stiintific

Conferinta Nationala de Fizica Aplicata, 2006, 2007, 2008 Galati, Romania

   Conferinta Internationala de Fizica Aplicata, noiembrie 2009, Galati, Romania
· Membru al Senatului Universitatii
· Membru al Consiliul Profesoral,  Facultatea de Stiinte

 

Numele și adresa angajatorului

Universitatea „Dunarea de Jos’ din Galati,

str. Domneasca nr. 47, Galati 800008, Romania

 

Tipul activității sau sectorul de activitate

Invatamant superior

 

 

 

 

Perioada

05.04.2005 - 19.10.2006

 

Funcția sau postul ocupat

Sef catedra, Profesor universitar din 01.03.2004

 

Activități și responsabilități principale

Activitati didactice si de cercetare stiintifica

 

Activități și responsabilități deosebite

·  Sef al Catedrei de Fizica, Facultatea de Stiinte

·  Membru  Consiliul Profesoral,  Facultatea de Stiinte
·  Membru  Senatul Universitatii « Dunarea de Jos » Galati
·  Membru  Comisia Didactica a Senatului

·  Expert stiintific – Registrul National al Expertilor, Ministerul Educatiei si Cercetarii

·  Expert stiintific – Programe de Cercetare CNCSIS 2006

·  Expert stiintific – Programul de Cercetare de excelenta CEEX 2005, Ministerul Educatiei si Cercetarii

·  Expert evaluator programe de calificare / recalificare a adulților, Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

·  Editor, Analele Universitatii « Dunarea de Jos » din Galati, Fascicula II (Matematica, Fizica si Mecanica Teoretica)

·  Organizator si membru in Comitetul Stiintific Conferinta Nationala de Fizica Aplicata, 9-10 iunie 2006, Galati

·  Organizator si membru in Comitetul Stiintific Conferinta Nationala de Fizica Aplicata, 3-4 iunie 2005, Galati

Referent in Comisie de doctorat, Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iasi, Facultatea de Fizica

 

Numele și adresa angajatorului

Universitatea „Dunarea de Jos’ din Galati,

str. Domneasca nr. 47, Galati 800008, Romania

 

Tipul activității sau sectorul de activitate

Invatamant superior

 

 

 

 

 

 

 

Perioada

01.01.2001-31.12.2003

 

Funcția sau postul ocupat

·   Conferentiar, Director de proiect de cercetare international (BIL 00/39)  si  Coordonator asociat de teza de doctorat

 

Activități și responsabilități principale

Activitati didactice si de cercetare stiintifica

 

Activități și responsabilități deosebite

·   Expert stiintific    evaluator de proiecte  

Fifth Framework Program for Research and Technological Development and Demonstration, DG XII, European Community

·   Expert stiintific    evaluator de proiecte  

Programul INTAS

European Community

 

Numele și adresa angajatorului

  Laboratory of Toxicology, University of Gent, Ghent, Belgia

  Laboratory of Pharmaceutical and Biomedical Analysis,

  Vrije Universiteit Brussel, Bruxelles, Belgia

 

Tipul activității sau sectorul de activitate

Cercetare stintifica

 

 

 

 

Perioada

01.03.2000-01.03.2004

 

Funcția sau postul ocupat

Conferentiar

 

Activități și responsabilități principale

Activitati didactice si de cercetare stiintifica

 

Activități și responsabilități deosebite

Expert european in Tehnologii pentru Mediu

Membru Reteaua Europeana pentru Mediu, IRC Romania

·   Expert stiintific colaborator in domeniul Mediului

pentru studii de impact al aderarii Romaniei la UE, Institutul European din Romania, Bucuresti

·   Membru al Centrului European de Excelenta pentru Mediu, Universitatea din Galati

·   Organizator si key-note speaker

International Symposium “Industrial Chemometrics: Achievments and Promises” 27-28.03.2003, Bruxelles, Belgia

·   Membru, International Scientific Committee,

4th Mediterra-nean Basin Conference on Analytical Chemistry MBCAC IV , September 15-20, 2002, PortoroŸ, Slovenia

·   Organizator si key-note speaker

    International Workshop “Chemometrics: in Drug   

    Analysis”, 18 Mai 2001, Ghent, Belgia.

 

Numele și adresa angajatorului

Catedra de Fizica, Facultatea de Stiinte,

Universitatea „Dunarea de Jos’ din Galati,

str. Domneasca nr. 47, Galati 800008, Romania

 

Tipul activității sau sectorul de activitate

Invatamant superior

 

 

 

 

 

 

 

Perioada

01.01.1998-31.12.2000

 

Funcția sau postul ocupat

Lector

 

Activități și responsabilități principale

·   Director de proiect de cercetare  international (BIL 97/75)

 

Numele și adresa angajatorului

Laboratory of Toxicology, University of Gent, Ghent, Belgia

Laboratory of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Vrije Universiteit Brussel, Bruxelles, Belgia

 

Tipul activității sau sectorul de activitate

Invatamant superior

 

 

 

 

 

 

 

Perioada

01.03.1993-01.03.2000

 

Funcția sau postul ocupat

Lector

 

Activități și responsabilități principale

Activitati didactice si de cercetare stiintifica

 

Activități și responsabilități deosebite

·   Membru    Comisii de grad didactic

·   Membru  Comitetul Stiintific de Selectie a bursierilor , Fulbright Commission,  Bucuresti

 

Numele și adresa angajatorului

Catedra de Fizica, Facultatea de Stiinte,

Universitatea „Dunarea de Jos’ din Galati,

str. Domneasca nr. 47, Galati 800008, Romania

 

Tipul activității sau sectorul de activitate

Invatamant superior

 

 

 

 

 

 

 

Perioada

15.09.1989-01.03.1993

 

Funcția sau postul ocupat

Asistent universitar

 

Activități și responsabilități principale

Activitati didactice si de cercetare stiintifica

 

Numele și adresa angajatorului

Catedra de Fizica, Facultatea de Stiinte,

Universitatea „Dunarea de Jos’ din Galati,

str. Domneasca nr. 47, Galati 800008, Romania

 

Tipul activității sau sectorul de activitate

Invatamant superior

 

 

 

 

Perioada

15.09.1987-15.09.1989

 

Funcția sau postul ocupat

Cercetator

 

Activități și responsabilități principale

Activitati didactice si de cercetare stiintifica

 

Numele și adresa angajatorului

Catedra de Fizica, Facultatea de Stiinte,

Universitatea „Dunarea de Jos’ din Galati,

str. Domneasca nr. 47, Galati 800008, Romania

 

Tipul activității sau sectorul de activitate

Invatamant superior

 

 

 

 

 

 

 

Perioada

15.09.1986-15.09.1987

 

Funcția sau postul ocupat

Cercetator

 

Activități și responsabilități principale

Cercetare stiintifica

 

Numele și adresa angajatorului

  Sectia de Analize Fizico- Chimice, Institutul de Cercetari Fizico-Farmaceutice

  Bucuresti

 

Tipul activității sau sectorul de activitate

Cercetare stiintifica

 

 

 

 

 

 

 

Perioada

15.09.1984-15.09.1986

 

Funcția sau postul ocupat

Profesor de fizica

 

Activități și responsabilități principale

Activitati didactice

 

Numele și adresa angajatorului

Scoala nr. 47, Com. Voluntari, Sectorul Agricol Ilfov

 

Tipul activității sau sectorul de activitate

Invatamant preuniversitar

 

 

 

 

 

Educație și formare

 

 

Perioada

01.10.1990-18.06.1995

 

Calificarea / diploma obținută

 Doctora in Fizica

 

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

 Specializarea Optica si Spectroscopie

 

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

 Facultatea de Fizica, Universitatea Bucuresti

 

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

 Doctorat

 

 

 

 

Perioada

08.09.1996-15.08.1997

 

Calificarea / diploma obținută

  Masterat in Management Educational

  Bursiera Fulbright,  Ron Brown Fellowship (USIA)

 

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Stiintele Educatiei, Management

 

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

  College of Education and Allied Professions,

University of Toledo, Ohio, USA

 

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

masterat

 

 

 

 

Perioada

01.10.2007 - 30.06.2009

 

Calificarea / diploma obținută

  Masterat in Monitorizarea si managementul mediului

 

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

  Stiinta mediului

 

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Facultatea de Stiinte, Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati

 

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

masterat

 

 

 

 

Perioada

11.01.2008 - 11.04.2008

 

Calificarea / diploma obținută

  Formare in Managementul calitatii in invatamantul la distanta

 

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Stiintele Educatiei, Management

 

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati

 

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Diploma de absolvire (120 ore)

 

 

 

 

Perioada

08.10.1995-05.11.1995

 

Calificarea / diploma obținută

Expert

 

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

   Stagiu de pregatire in Politica stiintei si  Transfer tehnologic

Bursiera MFC

 

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Ministry of the Flemish Community (MFC), Belgia

 

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Formare continua

 

 

 

 

Perioada

01.02.1993-01.05.1993

 

Calificarea / diploma obținută

Expert

 

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Bursiera  TEMPUS

 

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

   Department of Molecular Physical Chemistry

Universite Libre de Bruxelles, Belgia

 

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Formare continua

 

 

 

 

Perioada

01.08.1991-30.08.1991

 

Calificarea / diploma obținută

Atestat limba germana

 

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

  Deutsch als Fremde Sprache,

  Bursiera  DAAD

 

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

  Universitatea din Essen, Germania

 

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

  Formare continua

 

 

 

 

Perioada

19.02.1991- 22.03.1991

 

Calificarea / diploma obținută

Atestat limba engleza pentru scopuri academice

 

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

  English for Academic Purpose

Bursiera a Fundatiei SOROS pentru o Societate Deschisa

 

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

University of Edinburgh, UK

 

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Formare continua

 

 

 

 

Perioada

15.09.1980-15.06.1984

 

Calificarea / diploma obținută

Diploma de absolvire a Facultatii de Fizica

 

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

Fizica

 

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

   Facultatea de Fizica,

Universitatea Bucuresti

 

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Licenta

 

 

 

 

Aptitudini și competențe personale

 

 

Limba(i) maternă(e)

Romana

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

 

Autoevaluare

 

Înțelegere

Vorbire

Scriere

 

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

 

Limba engleza

 

C2

Fluent

C2

Fluent

C2

Fluent

C2

Fluent

C2

Fluent

Limba franceza

 

C2

Fluent

C2

Fluent

C2

Fluent

C2

Fluent

C2

Fluent

Limba germana

 

B1

Mediu

B1

Mediu

B1

Mediu

B1

Mediu

B1

Mediu

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine

 

 

 

 

Competențe și abilități sociale

O foarte buna capacitate de lucru in medii multiculturale si internationale obtinuta prin activitatea derulata in universitati din SUA si din diverse tari din Europa

O foarte buna capacitate de comunicare obtinuta prin activitatea didactica

 

 

 

 

Competențe și aptitudini organizatorice

Capacitatea de coordonare si de formulare de politici, strategii sau proceduri obtinuta prin activitatea de conducere (prorector, mebru in Senatul universitatii, sef catedra, membru al Consiliului profesoral al facultatii)

Managementul de proiect si munca in echipa obtinuta prin conducerea echipelor de realizare a proiectelor de cercetare

 

 

 

 

Competențe și aptitudini tehnice

Chemometrie. Sisteme expert de identificare automata a drogurilor (contracte internationale de cercetare stiintifica, publicatii in reviste internationale cotate ISI, comunicari la conferinte internationale si nationale)

Harti de risc  (contracte nationale de cercetare stiintifica, publicatii in reviste de specialitate nationale de prestigiu, comunicari la conferinte nationale)

Arheometrie  (contracte nationale de cercetare stiintifica, publicatii in reviste de specialitate nationale de prestigiu, comunicari la conferinte nationale)

 

 

 

 

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

O buna stapinire a programelor de calcul folosite pentru aplicatii de inteligenta artificiala (Principal Component Analysis, Pattern Recognition, Artificial Neural Networks, etc)

O buna stapinire a programelor Microsoft Office

 

 

 

 

 

 

 

Alte competențe și aptitudini

Natatie – sport de performanta

Sky

 

 

 

 

Permis(e) de conducere

Categoria B

 

 

 

 

Informații suplimentare

Recunoașterea prestigiului profesional:

 • Premii pentru contribuții profesionale si ștințifice:
 1. Premiu CNCSIS pentru articolul S.Gosav, M. Praisler, D.O. Dorohoi, “ANN Expert System Screening for Illicit Amphetamines using Molecular Descriptors”, Journal of Molecular Structure, 834-836 (2007) 188-194, ISSN 0022-2860. ISI Impact factor:1,486 (2007)
 2. Diplomă de Excelență acordată pentru merite deosebite în promovarea cartilor electronice acordata de Editura Fundatiei Universitare "Dunarea de Jos" Galati in 2008

 

 • Membru al asociațiilor profesionale:
 1. Membru al Societatii Romane de Fizica
 2. Membru al European Physical Society (NMR-EPS member)
 3. Membru al Societatii Romane a Femeilor Manager
 4. FIMAN, Fundatia Internationala de Management
 5. “Who is Who in Education”, 1993, Oxford, Anglia

 

Anexe

Enumerați documentele anexate CV-ului.

 1. Prof.dr. Mirela Praisler - Experiența acumulată în programe internaționale / naționale:
 2. Prof.dr. Mirela Praisler - Lista publicatiilor

 

 

 

 

 

 

 

 

Preocupări

 

 

 

 

 

Domenii de cercetare

 

 

 

 

  

 

Contact

Prof.dr. Mirela Praisler
Prorector
Cercetare stiintifica si relatii internationale
Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati
Str. Domneasca nr. 47, Galati 800008
 
Telefon  Tel: 0040-(0)722-995869

 

E-mail  Mirela.Praisler@ugal.ro

 

 

 

 

 

 

 Ultima actualizare 20.03.2007

English Version of this pageVersiune pentru imprimare a paginii